Polityka prywatności

Zasady prywatności Garderoba GREEN ROSE

Garderoba GREEN ROSE poważnie odnosi się do prywatności klientów. Poniższe zasady charakteryzują nasz szacunek do prywatności:

  1. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas państwo, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych uczciwie oraz tak, aby nie zawieść państwa zaufania.
  2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
  3. Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu rozwiania takich wątpliwości.
  5. Dane podane w trakcie rejestracji do założenia konta są przetwarzane wyłącznie przez Garderoba GREEN ROSE i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
  6. W trakcie rejestracji prosimy o: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, numer domu, lokalu, miasto i kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.
  7. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierze państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, numer domu, lokalu, miasto i kod pocztowy), numer telefonu do odbiorcy.
  8. W szczególnych sytuacjach, gdy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep dane takie udostępni.
  9. Garderoba GREEN ROSE pozostawia sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania garderoba-green-rose.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.O takiej zmianie Garderoba GREEN ROSE powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
  10. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą mail'ową.